Ripple روشن می کند که XRP پس از حکم جدید دادگاه یک امنیت نیست

Ripple روشن می کند که XRP پس از حکم جدید دادگاه یک امنیت نیست

Ripple روشن می کند که XRP پس از حکم جدید دادگاه یک امنیت نیستمدیر ارشد حقوقی ریپل تصریح کرده است که یک قاضی منطقه ای کالیفرنیا همه اتهامات مربوط به نقض قوانین اوراق بهادار فدرال توسط ریپل را رد کرده است. او تاکید کرد که حکم قاضی منطقه آنالیسا تورس در مورد وضعیت غیر امنیتی XRP “بدون مزاحمت می ماند.” “حکم نیویورک که XRP یک امنیت نیست مزاحم نمی ماند” پس از حکم ناحیه ایالات متحده […]