SEC، فدرال رزرو برای سرمایه گذاران گمراه کننده، ناتوانی در نظارت بر تراکنش های 1 تریلیون دلاری، سیلورگیت را شارژ می کند.

SEC، فدرال رزرو برای سرمایه گذاران گمراه کننده، ناتوانی در نظارت بر تراکنش های 1 تریلیون دلاری، سیلورگیت را شارژ می کند.

SEC، فدرال رزرو برای سرمایه گذاران گمراه کننده، ناتوانی در نظارت بر تراکنش های 1 تریلیون دلاری، سیلورگیت را شارژ می کند.کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، هیئت مدیره فدرال رزرو (FRB) و وزارت حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) علیه Silvergate Capital Corp، شرکت هلدینگ Silvergate Bank و مدیران سابق آن اقدام کرده اند. برای گمراه کردن سرمایه گذاران و ناتوانی در نظارت بر معاملات مهم. سیلورگیت با پرداخت جریمه بدون آن موافقت کرده است […]