Solana Meme Coin SEAL از 4 میلیون دلار پیش فروش عبور کرد – آخرین فرصت قبل از لیست DEX

Solana Meme Coin SEAL از 4 میلیون دلار پیش فروش عبور کرد - آخرین فرصت قبل از لیست DEX

Sealana (SEAL)، یکی از توکن‌های پیش‌فروش سولانا که بیشترین بحث را در مورد آن داشت، از نقطه عطف بودجه 4 میلیون دلاری عبور کرد. و با شروع شمارش معکوس برای فهرست مورد انتظار DEX، سرمایه گذاران در تلاش هستند تا توکن های SEAL را با تخفیف خریداری کنند. پیش فروش سیلانا 4 میلیون دلار جمع آوری کرد و وارد مرحله نهایی شد سیلانا دوز از […]