Transak و Privado ID شراکت خود را برای تقویت رویه های غیرمتمرکز KYC اعلام کردند

Transak و Privado ID شراکت خود را برای تقویت رویه های غیرمتمرکز KYC اعلام کردند

Transak و Privado ID شراکت خود را برای تقویت رویه های غیرمتمرکز KYC اعلام کردندراه حل دروازه پرداخت های رمزنگاری Transak با Privado ID همکاری کرده است تا یک سرویس جدید “KYC قابل استفاده مجدد” را با هدف بهبود فرآیند تأیید هویت غیرمتمرکز راه اندازی کند. این همکاری روش جدیدی را معرفی می‌کند که نوید حفظ حریم خصوصی کاربر را بدون به خطر انداختن استانداردهای نظارتی می‌دهد. تیم Transak و Privado ID برای ساده سازی KYC بر اساس […]