Ubisoft با Double Jump.Tokyo برای پیاده سازی Web3 در بازی های خود شریک می شود

Ubisoft با Double Jump.Tokyo برای پیاده سازی Web3 در بازی های خود شریک می شود

Ubisoft با Double Jump.Tokyo برای پیاده سازی عناصر بازی Web3 شریک می شودUbisoft، سازنده بازی AAA فرانسوی، اخیراً همکاری با Double Jump.Tokyo، یک شرکت بازی سازی Web3 را برای تسریع در پیاده سازی عناصر Web3 در بازی های خود اعلام کرده است. به عنوان اولین گام، Double Jump.Tokyo NFTs را برای Champion Tactics منتشر خواهد کرد، یک بازی که هنوز در حال توسعه است، در بالای Home Verse، ساختار Oasys L2 با […]