UBS طلا را به عنوان برگزیده‌ترین پوشش ژئوپلیتیکی و تنوع‌بخش پرتفوی ارزیابی می‌کند

UBS طلا را به عنوان برگزیده‌ترین پوشش ژئوپلیتیکی و تنوع‌بخش پرتفوی ارزیابی می‌کند

UBS طلا را به عنوان برگزیده‌ترین پوشش ژئوپلیتیکی و تنوع‌بخش پرتفوی ارزیابی می‌کندUBS طلا را به عنوان یک پوشش ژئوپلیتیکی جذاب و متنوع‌کننده پرتفوی می‌بیند و این فلز را در درس‌های سرمایه‌گذاری خود برای گزارش نیمه دوم سال به عنوان بیشترین ترجیح می‌دهد. این بانک عملکرد قوی بازار را که توسط سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی هدایت می‌شود، برجسته می‌کند و پرتفوی‌های متنوعی را در دارایی‌ها، مناطق و بخش‌های مختلف برای هدایت ابهامات سیاسی و اقتصادی توصیه می‌کند. […]