از این پروژه های بیت کوین منبع باز پشتیبانی کنید

از این پروژه های بیت کوین منبع باز پشتیبانی کنیدبزرگ‌ترین دارایی ما به‌عنوان بیت‌کوین‌داران، شکوفایی جامعه منبع باز است که این حرکت را ممکن می‌کند. نرم‌افزار متن‌باز به افراد در سراسر جهان قدرت می‌دهد و در عین حال مستقل از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگی هستند که دائماً تلاش می‌کنند ما را ردیابی، سانسور و کنترل کنند. بسیاری از این پروژه ها انتفاعی اجرا نمی شوند و بودجه زیادی برای حمایت از آنها ندارند. در عوض، آن‌ها به شبکه‌ای از افراد در سرتاسر جهان تکیه می‌کنند که زمان و انرژی را برای ساختن آن‌ها، اغلب بدون جبران، صرف می‌کنند.