بیت کوین توسط چه چیزی پشتیبانی می شود؟مردم اغلب می گویند: “بیت کوین نمی تواند پول باشد، هیچ چیز پشتوانه آن نیست.” این یک طرز فکر قدیمی است که از پول کاغذی سرچشمه گرفته است. قبل از پول کاغذی، مردم از سکه های فلزات گرانبها (مانند طلا) استفاده می کردند، زیرا آنها ویژگی های پولی قوی داشتند: کمیاب، دوام، تقسیم پذیری، قابلیت حمل، تعویض پذیری و قابل قبول بودن (شش ویژگی پولی).

کاغذ به این دلیل تبدیل به پول شد که از نظر تقسیم پذیری و قابلیت حمل بر طلا برتری داشت، اما کمبود نداشت. مردم استدلال کردند که ما می‌توانیم از تقسیم‌پذیری/قابلیت حمل بیشتر پول‌های کاغذی بهره ببریم، به شرطی که به شکلی از پول کمیاب قابل بازخرید باشد. این زمانی است که پول باید توسط چیزی “پشتیبانی” شود.