بیت کوین قبل از جلسه فدرال رزرو از نزدک جدا می شود


قیمت بیت کوین در روز سه‌شنبه وارد قلمرو سبز می‌شود و از شاخص نزدک جدا می‌شود، زیرا سهام‌های فناوری پیش از نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) ضررهای خود را افزایش می‌دهند.

بیت کوین به سرعت پس از کاهش شدید قیمت در روز دوشنبه بهبود یافت زیرا بازارهای سراسر جهان در یک حرکت یکپارچه کاهش ریسک قرمز شدند. از آنجایی که بیت کوین در میان سرمایه گذاران اصلی، عمدتاً بازیگران نهادی اعتبار به دست می آورد، دارایی به طور فزاینده ای در ارتباط نزدیک با دارایی های “خطرناک” که عمدتاً در یک محیط غنی از نقدینگی با تسهیل کمی رشد می کردند، عمل می کند.