بیت کوین نوع جدیدی از مالکیت را ایجاد می کند

بیت کوین نوع جدیدی از مالکیت را ایجاد می کنداین یک سرمقاله نظری است توسط ینس بوچر، یکی از همکاران مجله بیت کوین.

بیت کوین موضوعی است که به طریقی شور و شوق را برمی انگیزد. از آنجایی که بیت‌کوین به طور فزاینده‌ای مورد حمله دولت‌ها و رسانه‌ها قرار می‌گیرد، مایه تاسف است که مدافعان پرشور بیت‌کوین چنین عذرخواهی نادرست و پرشوری را ارائه می‌کنند. این مقاله تلاش من برای کاهش تبلیغات تبلیغاتی باند هدل در تصویر نمایه لیزری چشم است و در عوض مالکیت بیت کوین را به عنوان یک حق طبیعی و غیرقابل انکار معرفی می کنم.