خزانه داری برادری من بیت کوین را پذیرفت

خزانه داری برادری من بیت کوین را پذیرفت


در تابستان سال 2021، انجمن برادری سیگما آلفا در دانشگاه لیپسکامب تصمیم گرفت درصد زیادی از ذخایر نقدی خود را در بیت کوین بگذارد، آن را در ترازنامه خود نگه دارد و از طریق شبکه لایتنینگ حقوق بیت کوین را بپذیرد. به اتفاق آرا تصویب شد و اندکی بعد اجرا شد. در اوج حرکت در ماه نوامبر، ارزش خزانه سیگما آلفا نسبت به خرید اولیه خود 70 درصد افزایش یافته بود.