خصوصی سازی بیت کوین با رمزگذاری

Bitcoin Needs Better Privacy For Fungibility


متن زیر گزیده ای مستقیم از موضوع خم مارتی است #1231: BIP 324 رمزگذاری را به لایه P2P بیت کوین می آورد و نیاز به بررسی دارد. برای خبرنامه اینجا ثبت نام کنید.

با رمزگذاری کردن ترافیک بین همتایان شبکه، پیشنهاد بهبود بیت کوین 324 می‌تواند حریم خصوصی را با پنهان کردن مکان‌های گره و سایر داده‌های خصوصی بهبود بخشد.

تجسم نحوه رمزگذاری داده ها می تواند اتصالات شبکه را مبهم کند

با رمزگذاری کردن ترافیک بین همتایان شبکه، پیشنهاد بهبود بیت کوین 324 می‌تواند حریم خصوصی را با پنهان کردن مکان‌های گره و سایر داده‌های خصوصی بهبود بخشد.

از طریق bip324.com