روسیه نقشه راه بیت کوین را آماده می کند، مقررات رمزنگاری: گزارش

روسیه نقشه راه بیت کوین را آماده می کند، مقررات رمزنگاری: گزارشدولت روسیه به نفع ایجاد یک قانون جامع برای بیت کوین و ارزهای دیجیتال است، زیرا اعضا در مورد عوارض جانبی احتمالی ممنوعیت این صنعت به طور کلی به عنوان پیشنهاد بانک مرکزی بحث می کنند.

گزارش شده است که پوتین پشت تلاش های دولت برای تنظیم طبقه دارایی علیرغم اظهارنظرهای هفته گذشته بانک روسیه در مورد خطرات ادعایی فعال کردن بیت کوین برای تکثیر در کشور. رئیس جمهور گفت در جلسه روز چهارشنبه با مقامات دولتی که روسیه برای استخراج بیت کوین «مزایای رقابتی» دارد، یعنی مازاد برق و نیروی کار خوب آموزش دیده، پس از بیان اینکه بانک مرکزی مانعی برای نوآوری های تکنولوژیکی نخواهد داشت.