شتاب “Make Bitcoin Legal Tender” رشد می کند

شتاب "Make Bitcoin Legal Tender" رشد می کند


در زیر گزیده ای مستقیم از شماره 1153 خم مارتی است: “تحرک “مناقصه قانونی بیت کوین را بسازید” رشد می کند. برای خبرنامه اینجا ثبت نام کنید.

این یک هفته جهنمی برای جنبش Make Bitcoin Legal Tender در سراسر آمریکای شمالی بوده است. در اواخر هفته گذشته، ایالت آریزونا لایحه‌ای را دریافت کرد که در صورت تصویب، بیت کوین را به عنوان ارز قانونی در این ایالت تبدیل می‌کرد.