قانون ناکاموتو گرشام چیست – مجله بیت کوین: اخبار، مقالات، نمودارها و راهنماهای بیت کوین

قانون ناکاموتو گرشام چیست - مجله بیت کوین: اخبار، مقالات، نمودارها و راهنماهای بیت کوین


بیت کوین پول است. این بدان معناست که آشکارا در حال رقابت با رژیم پولی فیات فعلی است. گردش مشترک دو نوع پول بی سابقه نیست و اصل اقتصادی که نتیجه را توصیف می کند به عنوان قانون گرشام شناخته می شود. با استفاده از بینش گرشام در پویایی بیت کوین-فیات، متوجه می‌شویم که HODLing در شرایط فعلی از نظر اقتصادی منطقی است.

سلسله مراتب نیازهای پولی

برای درک عقلانیت HODLing، اجازه دهید به طور خلاصه مرور کنیم که چرا یک تمدن پیشرفته به پول با عملکرد مناسب نیاز دارد.