قیمت بیت کوین و همبستگی های کلان اقتصادی


متن زیر گزیده ای از نسخه اخیر Deep Dive، خبرنامه بازارهای برتر مجله بیت کوین است. برای اینکه جزو اولین کسانی باشید که این بینش ها و دیگر تحلیل های بازار بیت کوین را مستقیماً به صندوق ورودی خود دریافت می کنند، اکنون مشترک شوید.

این دیلی دیو به برخی از روندهای کلان و همبستگی های اخیر در بازار بیت کوین می پردازد. اگر این موضوع اخیر در بازار بیت کوین را نخوانده اید، آن را بررسی کنید.

در دیوی دیو روز جمعه، با بیت کوین زیر 40000 دلار، توجه داشتیم که VIX را زیر نظر داشته باشیم، زیرا دارایی‌های ریسکی به طور هماهنگ طی ماه بعد به فروش می‌رسند.