نایب بوکله سامسون موو آتشفشان بیت کوین، رئیس جمهور السالوادور


آمریکای جنوبی امروز با صدای ابتکارات جدید بیت کوین زنده و سرحال است: ریودوژانیرو مالیات بیت کوین را می گیرد، پاراگوئه قوانین فعال کننده جدید را معرفی می کند، راه اندازی اعتصاب در آرژانتین، و السالوادور پیشگام با بیت کوین به عنوان پول قانونی آن است.

کسی باید ابتدا بیت کوین را به عنوان پول قانونی بپذیرد و معرفی بیت کوین به نوعی شجاعت نیاز دارد. نوعی که نایب بوکله، رئیس جمهور السالوادور، جک مالرز از استرایک و سامسون مو از بلاک استریم نشان دادند.

باند آتشفشانی السالوادور اولین جهانی است

سامسون مو، CSO از Blockstream، به عنوان معمار اصلی اوراق قرضه بیت کوین آتشفشانی جدید السالوادور، یک اوراق قرضه 1 میلیارد دلاری که برای اقتصاد السالوادور برای خرید بیت کوین، ساخت زیرساخت های استخراج و خرید تجهیزات استخراج طراحی شده است، ارتقا یافته است.