نوشتن خوب برای بیت کوین بسیار مهم است

نوشتن خوب برای بیت کوین بسیار مهم استگوش دادن به این قسمت:

بیت کوینی ها دوست دارند بخوانند. چیزی در مورد گسترش دانش ارائه شده توسط بیت کوین اعتیادآور است – و در تعقیب یادگیری، هیچ جایگزینی برای خواندن وجود ندارد. و با وجود همه دانش شگفت انگیز بیت کوین و دانش مرتبط با آن، باید نوشته شده باشد! همانطور که شاون آمیک توضیح داد، او نوشته های خود را جدی می گیرد زیرا ممکن است اولین برخورد مردم با بیت کوین باشد. در مصاحبه ما، او در مورد این صحبت کرد که چگونه خواندن بهترین راه برای مردم برای یادگیری سریع بیت کوین است – و چگونه تنها از طریق نوشتن موثر می توانیم بهترین اطلاعات ممکن را در اختیار مردم قرار دهیم. مصاحبه مکتوب ما را در زیر و پادکست بررسی کنید!