چرا کسب و کارهای کوچک به بیت کوین نیاز دارند؟

چرا کسب و کارهای کوچک به بیت کوین نیاز دارند؟اثر Cantillon پدیده‌هایی را توصیف می‌کند که نزدیک‌ترین افراد به چاپ پول بیشترین بهره را می‌برند. موسسات، بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر به پول نزدیک‌تر هستند. گروه های بزرگتر که نماینده مقادیر زیادی از منافع هماهنگ هستند نیز به پول نزدیکتر هستند.

شرکت های کوچک و متوسط، شرکت های کوچک و متوسط ​​چیست؟ کسب و کارهای کوچک معمولاً به عنوان سازمان هایی با کمتر از 100 کارمند تعریف می شوند. شرکت های متوسط ​​به سازمان هایی گفته می شود که 100 تا 999 کارمند دارند. بر اساس گزارش اداره کسب و کار کوچک (SBA)، شرکت های کوچک و متوسط ​​47.1 درصد از کل کارکنان بخش خصوصی را استخدام می کنند.