چگونه بیت کوین فساد کمک های خارجی را رفع می کند

چگونه بیت کوین فساد کمک های خارجی را رفع می کند


بیایید در مورد پرونده بشردوستانه بیت کوین صحبت کنیم – به طور خاص، اینکه چگونه مسائل مربوط به فساد دولتی را حل می کند و چگونه کارایی کمک های خارجی را بهبود می بخشد.

از اواسط تا اواخر قرن بیستم، کشورهای غربی شروع به سرمایه گذاری هنگفت در کمک های خارجی کردند. طی پنج دهه گذشته، کشورهای ثروتمند بیش از 4 تریلیون دلار به کشورهای فقیرتر کمک کرده اند که 60 درصد آن از سوی دولت ها و بقیه از سوی سازمان های غیردولتی خصوصی، شرکت های خصوصی و بنیادهای خیریه تامین شده است.