گاوهای بازار مشتقات بیت کوین ناپدید شده اند

گاوهای بازار مشتقات بیت کوین ناپدید شده اند


سوآپ دائمی بیت کوین، نقدشونده ترین و قابل معامله ترین ابزار آتی، قراردادی است که به معامله گران اجازه می دهد تا با اهرم قیمت بیت کوین را حدس بزنند. در حالی که همیشه مقدار یکسانی از لانگ و شورت وجود دارد، موقعیت این قراردادها نسبت به قیمت بیت کوین نقطه ای نشان دهنده سوگیری صعودی/نزولی در بازار مشتقات است.

زمانی که قیمت قرارداد یک قرارداد آتی دائمی (قرارداد آتی که هرگز منقضی نمی‌شود) بالاتر از قیمت بیت‌کوین در بازار نقدی باشد، نرخ سرمایه‌گذاری دائمی آتی مثبت خواهد بود، به این معنی که لانگ‌ها درصدی از اندازه موقعیت واقعی خود را به سهام کوتاه می‌پردازند. مخالفش هم درست است.