گزارش: دولت بایدن بیت کوین را به عنوان یک موضوع امنیت ملی تنظیم می کند

گزارش: دولت بایدن بیت کوین را به عنوان یک موضوع امنیت ملی تنظیم می کندبر اساس گزارش های متعدد، کاخ سفید می خواهد مجموعه منسجمی از سیاست ها را برای تنظیم بیت کوین و ارزهای دیجیتال تنظیم کند، زیرا قوانین فعلی و اجرای آن در بخش ها و آژانس ها پراکنده است.

دولت بایدن در هفته‌های آتی دستور اجرایی صادر خواهد کرد تا آژانس‌های فدرال را موظف به ارزیابی خطرات و فرصت‌هایی که بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کنند، کند. بلومبرگ اولین بار گزارش شد

این دستور قرار است تحت چتر تلاش های امنیت ملی قرار گیرد زیرا دولت به دنبال تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و به کارگیری یک چارچوب نظارتی منسجم است که بیت کوین، ارزهای دیجیتال، استیبل کوین ها و NFT ها را پوشش می دهد. بارون پنجشنبه گزارش شد.