گزارش: پوتین از استخراج بیت کوین در روسیه حمایت می کند

پوتین: روسیه در استخراج بیت کوین "مزایایی" داردگزارش ها حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد دولت برای تشویق استخراج بیت کوین در این کشور از طریق مالیات و اقدامات نظارتی شفاف، به جای پیروی از توصیه های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت کامل این فعالیت، حمایت می کند.

بر اساس گزارشی که توسط بلومبرگ، دولت روسیه عمدتاً مخالف اقدامات رادیکال است و در عوض با ارائه مجموعه ای از قوانین جدید با هدف مالیات و تنظیم مزارع که در سال گذشته به این کشور هجوم آورده اند، به دنبال ترویج صنعت استخراج بیت کوین سالم است.