Fed CBDC Vision با بیت کوین مخالف است

Fed CBDC Vision با بیت کوین مخالف استاین مقاله اولین گام در بحث عمومی بین فدرال رزرو و ذینفعان در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است.

– «پول و پرداخت: دلار آمریکا در عصر تحول دیجیتال»، فدرال رزرو

نقل‌قول‌ها در سراسر مقاله از مقاله بالا می‌آیند، مگر اینکه پیوند دیگری وجود داشته باشد، که توسط شورای حکام در فدرال رزرو نوشته شده است. می توان نتیجه گرفت که قصد هیئت مدیره این است که روایتی را در مورد CBDC ها آغاز کند زیرا مربوط به فدرال رزرو و USD است که انتظارات در مورد نحوه عملکرد این فناوری را نادرست می کند.