Real Bedford FC برای پذیرش پرداخت بیت کوین

Real Bedford FC برای پذیرش پرداخت بیت کوین  • Real Bedford FC با OpenNode برای پذیرش پرداخت های بیت کوین شریک شد.
  • باشگاه BTC را برای بلیط بازی، کالا، حمایت مالی و امتیازات می پذیرد.
  • رئال بدفورد نیز به زودی پرداخت پول بازیکنان و کارکنان را با بیت کوین آغاز خواهد کرد.

رئال بدفورد، اولین باشگاه فوتبال جهان که بر اساس استاندارد بیت کوین فعالیت می کند، با یک شرکت پردازش پرداخت همکاری کرده است. OpenNode تا هدف خود را برای پذیرش بیت کوین برای همه محصولات و خدمات باشگاه تقویت کند.

انتخاب باشگاه برای استراتژی پردازش پرداخت چند هفته پس از اعلام استراتژی نگهداری بیت کوین توسط رئال بدفورد صورت گرفت. در اوایل این ماه، باشگاه فوتبال انگلیسی با شرکت امنیتی بیت کوین کاسا همکاری کرد تا از یک راه حل ذخیره سازی سرد با امضای چندگانه استفاده کند. از خزانه بیت کوین خود محافظت کنید.