برنامه جعلی Ledger Live در فروشگاه مایکروسافت نیم میلیون در بیت کوین سایفون می کند


برنامه جعلی Ledger Live در فروشگاه مایکروسافت نیم میلیون در بیت کوین سایفون می کند