در طول جلسه استماع کمیته پارلمان بریتانیا، FCA خواستار قوانین سخت‌تر رمزنگاری شد

رئیس ناظر مالی بریتانیا به پارلمان بریتانیا گفت که آنها باید قوانین سخت تری را برای “سم زدایی” بخش کریپتو، محافظت از مصرف کنندگان و حذف تضاد منافع اجرا کنند.