مدیر عامل Ripple روند طولانی تجدیدنظر SEC را در مورد XRP پیش بینی می کند


مدیر عامل Ripple روند طولانی تجدیدنظر SEC را در مورد XRP پیش بینی می کند