پیشنهاد نماینده ایالات متحده برای کاهش حقوق رئیس SEC به یک دلار


پیشنهاد نماینده ایالات متحده برای کاهش حقوق رئیس SEC به یک دلار