خانه » بانک بریتانیایی استارلینگ خرید و سپرده‌های مرتبط با رمزارز را به دلیل ریسک بالا ممنوع می‌کند