خانه » به لطف تنظیم‌کننده‌ها و نهنگ‌ها، فاجعه‌ای برای گروه ارز دیجیتال رخ می‌دهد