خانه » بیت کوین ممکن است قبل از پایین آمدن قیمت جدید بیت کوین به یک میلیارد دلار ضرر بیشتر در زنجیره نیاز داشته باشد