خانه » رئیس جمهور السالوادور بوکله می گوید بیت کوین “برعکس” FTX است