خانه » رگولاتور درخواست FTX را برای اولویت بندی برداشت برای مشتریان باهامایی رد می کند