خانه » زیان بیت کوین واقعی می شود زیرا متریک بیت کوین SOPR به پایین ترین حد خود از مارس 2020 رسیده است