محقق کریپتو ZachXBT به کاربران هشدار داده است که از وب سایت Compound Finance که به نظر می رسد ربوده شده است، اجتناب کنند.

در 11 ژوئیه، بازپرس امنیتی پستی در تلگرام منتشر کرد و به جامعه گفت فعلاً از این وب سایت دوری کنید. به گفته ZachXBT، وب سایت به یک سایت فیشینگ تازه ثبت نام شده هدایت می شود و ممکن است خطر امنیتی قابل توجهی ایجاد کند.

در حالی که Compound Finance هنوز این نقض را تأیید نکرده است، به کاربران هشدار داده شده است که از تعامل با سایت برای جلوگیری از تلفات احتمالی داده‌های شخصی و وجوه خودداری کنند.

Cointelegraph برای نظرات به تیم Compound Labs مراجعه کرد اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

این یک داستان در حال توسعه است و اطلاعات بیشتر به محض در دسترس قرار گرفتن اضافه خواهد شد.