خانه » قانونگذار آمریکایی «برادران ارزهای دیجیتال میلیاردر» را به دلیل تأخیر در تصویب قانون مقصر می‌داند