خانه » ویتالیک بوترین FTX را برای سیگنال‌دهی فضیلت می‌خواند: «لایق آن چیزی است که دریافت می‌کند»