خانه » چین 84 درصد از تمام درخواست های ثبت اختراع بلاک چین را به خود اختصاص داده است، اما یک مشکل وجود دارد