خانه » گزارش BIS: خریداران بیت کوین با افزایش قیمت ها جذب می شوند، نه از بانک ها بیزارند