خانه » Crypto.com به طور تصادفی 320k ETH را به Gate.io ارسال می کند و وجوه را چند روز بعد بازیابی می کند.