خانه » CZ بایننس می‌گوید که کاربران برای اعتماد به FTX سرزنش می‌شوند و باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند