خانه » Huobi و Gate.io به اتهام اشتراک‌گذاری عکس‌های فوری با استفاده از وجوه قرضی مورد انتقاد قرار گرفتند.