خانه » آیا بدترین وضعیت برای SOL پس از 56٪ سقوط هفتگی به دنبال سقوط FTX به پایان رسیده است؟ (تحلیل قیمت سولانا)