خانه » اتریوم ادغام را با موفقیت کامل کرد، بازارهای رمزنگاری شکست خوردند: خلاصه این هفته