خانه » اتریوم پس از ادغام بیت کوین را تغییر نخواهد داد: یکی از بنیانگذاران Nexo