خانه » دارندگان بیت کوین پس از شکست FTX اقدام به حرکات خود حضانت می کنند