خانه » ریپل شمع هفتگی Second-Worts را از ماه مه می بندد، چه خبر است؟ (تحلیل قیمت XRP)