خانه » ریپل 8 درصد افزایش یافت، بیت کوین به پایین ترین حد هفتگی سقوط کرد