خانه » شخصی 60 هزار دلار (36 اتریوم) هزینه پرداخت کرد تا اولین NFT را در اتریوم پس از ادغام انجام دهد.